Επιστρεφόμενα αγαθά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ

Εάν είστε καταναλωτής, σύμφωνα με την § 1829 του Αστικού Κώδικα (Νόμος αριθ. 89/2012 Συντ.), έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα αγορασμένα αγαθά χωρίς αιτιολογία, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του εμπορεύματα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να κάνετε μια παραγγελία μέσω Διαδικτύου με μια προσωπική συλλογή σε ένα από τα καταστήματά μας.

Εάν δεν είστε καταναλωτής, δηλαδή αγοράζετε αγαθά στο πλαίσιο της επιχείρησής σας ή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας (η οποία καθορίζεται από τον αριθμό του αριθμού ταυτότητας στο παραστατικό αγοράς), δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης, καθώς ο νόμος δεν προβλέπουν αυτή τη δυνατότητα.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να επιστρέψετε τα αγαθά εγγράφως, υπαναχωρώντας από τη σύμβαση και στέλνοντας τα αγαθά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Συσκευάστε καλά τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα ώστε να μην καταστραφούν κατά τη μεταφορά.

Παρακαλούμε επαναφέρετε τα εμπορεύματα στην αρχική τους κατάσταση εάν είναι δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή μείωση της επιστροφής χρημάτων από τα έξοδα που προκύπτουν για την επαναφορά των αγαθών στην αρχική τους κατάσταση.

Θα στείλουμε τα χρήματα για τα αγαθά στον τραπεζικό σας λογαριασμό το συντομότερο δυνατό, το αργότερο 14 ημέρες από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, αλλά όχι πριν παραδοθούν τα επιστρεφόμενα αγαθά στο τμήμα παραπόνων μας (ή προτού αποδείξετε ότι τα εμπορεύματα έχουν ήδη αποσταλεί σε εμάς) . Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος της επιστροφής των εμπορευμάτων είναι από την πλευρά του αγοραστή.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε ένα δείγμα παραστατικού για την υπαναχώρηση του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς, το οποίο συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας και αποστέλλετε εκ των προτέρων ή μαζί με τα εμπορεύματα.

ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΕΡΩ

Η συσκευασία δεν είναι απαραίτητη
Η συσκευασία δεν αποτελεί αντικείμενο αγοράς ή μέρος του αγορασμένου προϊόντος. Παρόλα αυτά, ο WWW.ATAKT.GR δικαιούται επιστροφή των εξόδων που όντως πραγματοποιήθηκαν για την επιστροφή των αγαθών. Αυτά τα κόστη αξιολογούνται πάντα μεμονωμένα και ως τέτοια στη συνέχεια χρεώνονται στον πελάτη και συμψηφίζονται με το ποσό των επιστρεφόμενων αγαθών.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τα προϊόντα
, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζουν εμφανή φθορά. Τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά είναι απαραίτητο να σκεφτείτε το κόστος που θα WWW.ATAKT.GR για την επαναφορά των αγαθών στην αρχική τους κατάσταση και το οποίο μπορεί να απαιτηθεί για την πληρωμή.

Θα αποφύγετε τη χρέωση αυτών των τελών εάν επαναφέρετε τα ίδια τα αγαθά στην αρχική τους κατάσταση (καθαρισμός, συναρμολόγηση, σωστή συσκευασία κ.λπ.) Όσον αφορά την ποικιλία των προϊόντων, κάθε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.

Παράδειγμα: Ένας πελάτης παραγγέλνει και αγοράζει έναν εκτυπωτή, τον θέτει σε λειτουργία στο σπίτι, εκτυπώνει μια φωτογραφία και διαπιστώνει ότι ο εκτυπωτής δεν πληροί τις απαιτήσεις του. Ωστόσο, το είχε ήδη χρησιμοποιήσει και ξεκίνησε το μελάνι που παρέχεται μαζί του. Τίποτα δεν χάνεται, η χρήση δεν τερματίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αλλά ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει για το υλικό που καταναλώθηκε.

Τήρηση της προθεσμίας των 14 ημερών
Για την τήρηση της προθεσμίας είναι καθοριστικό όταν αποστέλλεται η υπαναχώρηση από τη σύμβαση. . Επομένως, η περίοδος υπαναχώρησης θεωρείται ότι διατηρείται εάν ο καταναλωτής αποστείλει ειδοποίηση στον έμπορο κατά τη διάρκεια της υπαναχώρησης ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση.

Η περίοδος υπαναχώρησης από τη σύμβαση διαρκεί 14 ημερολογιακές ημέρες, όχι εργάσιμες, και αρχίζει την επόμενη ημερολογιακή ημέρα μετά την παραλαβή των αγαθών από τον καταναλωτή.(π.χ. εάν ο πελάτης παραλάβει τα εμπορεύματα την Παρασκευή, η περίοδος υπαναχώρησης υπολογίζεται από το Σάββατο).

Μπορείτε να στείλετε μια υπαναχώρηση από τη σύμβαση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email info@msbox.cz Το

συντομότερο δυνατό μετά την αποστολή αυτής της υπαναχώρησης, πρέπει να μας παραδώσετε τα αγαθά που αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής των απαραίτητων δαπανών που σχετίζονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον πωλητή.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΩ;

Συνιστούμε να επισυνάπτετε πάντα ένα έγγραφο με τα επιστρεφόμενα αγαθά, το οποίο επιβεβαιώνει ότι αγοράσατε τα αγαθά από εμάς και μας διευκολύνει να αναγνωρίσουμε τα αγαθά και το αίτημα.

Η καλύτερη επιλογή είναι να στείλετε την υπαναχώρηση του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς και το παραστατικό αγοράς που λάβατε στη διεύθυνση e-mail σας ή απευθείας με τα εμπορεύματα. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε ένα δείγμα παραστατικού για την υπαναχώρηση του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ;

Ειδικότερα, ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση βάσει νόμου:

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η υπαναχώρηση από τη σύμβαση συμφωνείται ρητά.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - Απόσυρση καταναλωτή από συμβόλαια αγοράς