Τρέχουσες ρυθμίσεις
1. ΓΛΏΣΣΑ ελληνικάflag_el
2. ΧΏΡΑ Ελλάδαflag_GR
3. ΝΌΜΙΣΜΑ euro / EUR

Βοήθεια
Οι μετατροπές νομισμάτων πραγματοποιούνται με την τρέχουσα ημερήσια τιμή στην Τσεχική Εθνική Τράπεζα. Για τους λόγους αυτούς, οι τιμές των προϊόντων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία των Τσεχικών και άλλων νομισμάτων. Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο σε ευρώ, δολάρια και τσέχικες κορώνες. Η προκύπτουσα τιμή παραγγελίας εμφανίζεται πάντα σε αυτά τα νομίσματα.